Xunta de Galicia
v.02.04.00
15030_PIA_CHUAC_202304_AI_RESUMO NON TECNICO
Xunta de Galicia

Servizo prestado pola Presidencia da Xunta de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

Información de contacto:

cau@xunta.gal

Teléfono CAU 981 545 288